آیا تعداد ارقام شماره اختصاصی تاثیری بر کارکرد آن دارد؟
خیر، هیچ تاثیری ندارد. تنها تفاوت در کوتاهتر بودن تعداد ارقام و به خاطر سپردن راحت تر آن شماره می باشد
آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟
بلی ، برروی بعضی نسخه ها دو خط اشتراکی و بعضی نسخه ها 7 خط اشتراکی برای ارسال در نسخه های ارائه شده وجوددارد
آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد و نحوه دریافت پیامک بدون شماره اختصاصی چگونه است ؟
بله همچنین شماره عمومی نیزدرهمه قسمت های سامانه فعال می باشد ولی یادآور می شوم شماره های عمومی امکان دریافت پیامک راندارند
آیا امکان دایورت از شماره اختصاصی به موبایل و یا سایتی دیگر وجود دارد ؟
بله ، شما میتوانید کلیه دریافت ها ازشماره اختصاصی خودتان رابه یک شماره مویایل دایورت و یا به یک وبسایت منتقل نمایید
استعلام شماره های 10 و 12 و 14 رقمي و فعال سازی آنها یک الی بیست و چهار ساعت به طول می انجامد
دریافت پیامک رایگان می باشدshomare akhtsasi
تعرفه های : خطوط اختصاصی ارسال پیامک
توجه : کلیه قیمتها به ريال است
قیمت : خطوط اختصاصی 021 خط ثابت
قیمت : خطوط اختصاصی 1000
قیمت : خطوط اختصاصی 2000
قیمت : خطوط اختصاصی 3000
قیمت : خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

400,000

300,000

500,000

400,000

14

1000XXXXXXXXXX

1

600,000

350,000

700,000

450,000

13

1000XXXXXXXXX

2

1,200,000

600,000

1,400,000

700,000

12

1000XXXXXXXXX

3

2,300,000

1,200,000

2,700,000

1,400,000

11

1000XXXXXXX

4

3,500,000

1,500,000

4,000,000

1,800,000

10

1000XXXXXX

5

4,500,000

2,250,000

5,000,000

2,500,000

9

1000XXXXX

6

6,000,000

3,000,000

7,000,000

3,500,000

8

1000XXXX

7

30,000,000

35,000,000

7

1000XXX

8

55,000,000

60,000,000

6

1000XX

9

    • قیمت : خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

ردیف

سفارشی

غیر سفارشی

سفارشی

غیر سفارشی

رند

نیمه رند

غیررند

رند

نیمه رند

غیررند

3,300,000

2,800,000

2,300,000

1,800,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

12

1

9,500,000

6,500,000

4,500,000

3,500,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

10

2

13,000,000

9,000,000

7,500,000

6,500,000

15,000,000

10,000,000

8,000,000

7,000,000

9

3

23,000,000

14,500,000

13,000,000

11,000,000

25,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

8

4

    • قیمت خطوط 8 رقمی و 9 رقمی خیلی رند مثلا 20009999 باید از اپراتور مربوطه استعلام شود.
    • قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

250,000

400,000

14

3000XXXXXXXXXX

1

1000,000

1200,000

12

3000XXXXXXXX

2

1300,000

1,500,000

10

3000XXXXXX

3

استعلام شود

استعلام شود

9

3000XXXXX

4

استعلام شود

استعلام شود

8

3000XXXX

5

   • تعرفه خطوط : 3000 شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد .
   • قیمت خطوط اختصاصی : 5000

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

400,000

300,000

500,000

400,000

14

50001XXXXXXXXX

1

550,000

350,000

650,000

450,000

13

50001XXXXXXXX

2

1,000,000

600,000

1,200,000

700,000

12

50001XXXXXXX

3

1,800,000

1,200,000

2,200,000

1,350,000

11

50001XXXXXX

4

2,500,000

1,500,000

3,000,000

1,800,000

10

50001XXXXX

5

3,400,000

1,970,000

4,000,000

2,200,000

9

50001XXXX

6

4,200,000

2,500,000

5,000,000

3,000,000

8

50001XXX

7

38,000,000

45,000,000

7

50001XX

8

63,000,000

75,000,000

6

50001X

9

   • قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت : 021

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

1,000,000

1,100,000

10

021XXXXXXXX

1

5,000,000

5,500,000

7

021XXXXX

2

6,000,000

6,600,000

6

021XXXX

3

  • تعرفه شماره های اختصاصی ویژگی های پیش شماره 021
  • مخصوص ارسال و دریافت پیام کوتاه با قابلیت ارسال به شماره های بلاک شده و مسدودی

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر

ردیف

بازه قیمت ريال

بازه قیمت ريال

55,000,000

37,000,000

60,000,000

40,000,000

7

21000XX

1

37,000,000

22,000,000

40,000,000

25,000,000

8

21000XXX

2

7,000,000

3,500,000

7,500,000

6,500,000

9

21000XXXX

3

6,000,000

2,400,000

6,500,000

3,000,000

10

21000XXXXX

4

2,400,000

1,800,000

3,000,000

2,000,000

11

21000XXXXXX

5

1,800,000

1,600,000

2,000,000

1,700,000

12

21000XXXXXXX

عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

6

1,000,000

1,100,000

12

21000XXXXXXX

با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

7

1,200,000

1,300,000

13

21000XXXXXXXX

8

1,000,000

1,100,000

14

21000XXXXXXXXX

9

900,000

1,000,000

15

21000XXXXXXXXXX

10

   • درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت ما باشد کف قیمتی آن محاسبه خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از
   • سمت خریدار شماره باشد بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه اعلام خواهد شد.
   • ملاک رند بودن شماره :
   • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد
   • شماره صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند .
   • قیمت خطوط مجازی فقط جهت ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا در سامانه پیام کوتاه و پنل اس ام اس

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

رند

نیمه رند

غیر رند

رند

نیمه رند

غیر رند

4,500,000

3,500,000

1,400,000

5,000,000

4,000,000

1,700,000

8

24521XXX

1

9,000,000

6,000,000

4,500,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

7

24521XX

2

13,000,000

15,000,000

6

24521X

3