element-image1

این پنلها مختص به دموی سامانه پیامک IRANPANLSMS.IR بعد از پرداخت فرم ثبت نام انلاین روی پنل را پرکنید

irankish

mellat

parsian

نام کاربری : demo
رمز عبور : demo

reseller  پنل نما یندگی 1 ستا رهreseller  پنل نما یندگی 2 ستا رهreseller  پنل نما یندگی 3 ستا ره
2 عد د خط 8 ر قمی رند ا شتر ا کی2 عد د خط 8 ر قمی ر ند ا شتر ا کی2 عد د خط 8 ر قمی ر ند ا شتر ا کی
1 عد د خط 14 ر قمی ا ختصا صی2 عد د خط 14 ر قمی ا ختصا صی3 عد د خط 14 ر قمی ا ختصا صی
قیمت هر پیا مک 119 ریا لقیمت هر پیا مک 119 ر یا لقیمت هر پیا مک 119 ر یا ل
ثبت کا ر بر و ر یسلر نا محد و دثبت کا ر بر و ر یسلر نا محد و دثبت کا ر بر و ر یسلر نا محد و د
هز ینه ثبت ر یسلر 900 پا کتهز ینه ثبت ر یسلر 800 پا کتهز ینه ثبت ر یسلر 700 پا کت
ا عتبا ر پنل 2 سا لا عتبا ر پنل 3 سا لاعتبا ر پنل ما د ا ملعمر
ا عتبا ر ا و لیه 100 پیا مکا عتبا ر ا و لیه 200 پیا مکا عتبا ر ا و لیه 400 پیا مک
هز ینه تمد ید 450,000ریال
هز ینه تمد ید900,000 ریال
هز ینه تمد ید ندارد
قیمت 600,000 ریال
قیمت 1,200,000 ریال
قیمت 2,500,000ریال
3png3png3png

namaindege
نمایندگی مستقل پنل پیامک برترین پنل اس ام اس .نت
سرویس نمایندگی سامانه پیام کوتاه بستر مناسبی برای فعالیت اشخــاص حقیــقی در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و فــروش سامانه پیامک است. این سرویس به صورت نمایندگی مستقل و قابلیت تغییر علامت تجاری ( rebranding ) ارائه می شود یعنی هر نماینـده می توانـد خدمات پیــام کوتاه را با برند تجــاری خود ارائه نماید و ســامانه ای با دامنــه و لوگو اختصاصی خود داشته باشد. این قابلیت برای نماینده های هر نماینده نیز وجود دارد و هر نماینده ای که از این سرویس استفاده کند می تواند با نام و برند خود فعالیــت نمایــد. افزون بر امـــکان( rebranding )امکانات مختلفـی در ســرویس نماینــدگی مســتقل پیش بینی شـده تا هرفردی که علاقمند به ارائه خدمات پیام کوتاه است بتواند با سرمایه گذاری اندک و بدون وابستگی به سایر سرویس دهندگان ، سامانه پیامک اختصاصی خود را راه اندازی نموده و به کسب و کار بپردازد
امکانات کلی سرویسی که در اختیار نماینده ها قرار می گیرد به شرح زیر است :
دسترسی به سامانه پیامک با دامنه اختصاصی :
هر نماینده می تواند دامنه یا زیردامنه دلخواه خود را ثبت نموده و به سامانه پیامک متصل نماید و دسترسی کاربران به سامانه از طریق دامنه اختصاصی نماینده خواهد بود .
درج لوگو اختصاصی :
هر نماینده می تواند برای سامانه پیامک خود نام مناسبی انتخاب کرده، بر اساس آن یک لوگو طراحی نموده و در نهایت لوگو خود را در صفحه ورودی ( login ) و صفحه اصلی سامانه قرار دهد .
واگذاری نامحدود پنل کاربری :
هر نماینده می تواند به تعداد نامحدود کاربر ثبت کرده و پنل کاربری واگذار نماید. همچنین نماینده می تواند پنل ها را به صورت بسته های مختلفی از ابزارهای سامانه تعریف کرده و پکیج های مختلف را با قیمت های متفاوت در اختیار کاربران بگذارد .
واگذاری نامحدود نمایندگی مستقل :
هر نماینده می تواند به تعداد نامحدود نماینده مستقل ثبت کرده و پنل های نمایندگی را به صورت مستقل یا نمایندگی در اختیار دیگر علاقمندان به فعالیت در زمینه خدمات پیام کوتاه بگذارد. پنل های نمایندگی نیز همانند پنل های کاربری می توانند امکانات مختلف و محدودیت های متفاوتی داشته باشند و نماینده می تواند پنل های نمایندگی را با قیمت و شرایط دلخواه خود واگذار نماید .
تعیین قیمت ها :
در این سرویس، نماینده به عنوان یک سرویس دهنده مستقل فعالیت خواهد کرد بنابراین اختیار تعیین قیمت و نحوه واگذاری پنل های کاربری و نمایندگی، شماره های مجازی و سایر موارد در اختیار نماینده می باشد و تمامی درآمدهای نماینده از این سرویس متعلق به وی خواهد بود .
تعیین تعرفه ها :
تعیین تعرفه ارسال و دریافت پیامک و ایجاد بازه های متناسب با هر تعرفه در اختیار نماینده خواهد بود. همچنین نماینده می تواند بازه های مختلفی با تعرفه های متفاوت برای کاربران و نماینده ها ایجاد نماید .
شماره های مجازی دائمی :
واگذاری شماره های مجازی به نماینده ها از پیش شماره 3000 و به صورت دائمی خواهد بود اما نماینده ها می توانند بر حسب سیاست فروشی که اتخاذ می کنند، شماره ها را به صورت دائمی یا اجاره سالیانه به کاربران خود عرضه نمایند . همچنین نماینده ها می توانند به تعداد نامحدود شماره مجازی تهیه کرده و به صورت اشتراکی یا اختصاصی در اختیار کاربران و نماینده های خود قرار دهند .
نکته مهم :
افرادی که قبلاً به صورت مستقل یا نماینده سایر سرویس دهندگان فعالیت داشته و شماره های 3000 ارائه می کرده اند می توانند شماره های قبلی خود را به سرویس نمایندگی منتقل کرده و بدون پرداخت هزینه مجدد، از آن ها استفاده نمایند. بدیهی
است حق امتیاز شماره های 10 و 12 و 14 رقمی از رنج هر شماره 8 رقمی کماکان برای صاحب آن شماره محفوظ خواهد بود. یادآور می شود انتقال شماره مجازی مشروط به همکاری سرویس دهنده قبلی یا ارائه مستندات مالکیت شماره مجازی نظیر
قرارداد یا فاکتور معتبر فروش قطعی شماره است. ( برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید )
عدم نیاز به هاست یا سرور :
سرویس نمایندگی سامانه پیامک نیازی به نصب روی هاست یا سرور خاصی ندارد و بسترهای میزبانی و ارتباطی آن به صورت متمرکز توسط تیم فنی پستگاه تأمین می شود .