ghorban
عید قربان جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد
نزول فیض رب العالمین است
حلول « عید قربان » در زمین است

عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد

زاسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

عید سعید « قربان » جشن « تقرب » عاشقان حق مبارک

بگذر از فرزند و جان و مال خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست
تا چو اسماعیل قربانت کنند

عید قربان روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست
بعد آن عید غدیر روز ولای حیدر است
عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک

خوشا « ذی‌الحجه » روز عید قربان
شروع داستان عشق و ایمان

عید قربان یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان « عزیزترین »
و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین

عید قربان عید فداکارى ایثار قربانى اخلاص و عشق و بندگى مبارک باد!

عید قربان عید ذبح میوه ی دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل
عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش عید رهیدگی از اسارت نفس
عید لبیک به دعوت حق بر شما مبارک . . .

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد

آنگاه که ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه عشق برد
این ذات اقدس الهی بود که جلوه گر شد.
این عشق آموختنی است
عید سعید قربان مبارک . . .

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد
عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد
حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول
رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد
عید قربان به حقیقـــت زخــــــداوند کریم
آفتابی به شــــــب ظلمت انســــان آمد
جمله دلهاچو کویری ست پر از فصل عطش
بر کویــــر دل ما نعــــــــــــمت باران آمد
خاک میسوخت در اندوه عطش باحسرت
نقش در سینه ی این خاک.. گلستان آمد
امر شد تا که به قربانـــــــی اسماعیلش
آن خلیــــلی که پذیرفتـــه ز رحـــــمان امد
امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم
جای آن ذبح عظیمی که به قربــــان آمد
آن حسینی که زحج رفت سوی کرببــلا
به خدا بهر سر افـــــرازی قـــــــــرآن آمد

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است . . . ملت اسلام را امروز زیب و زیور است
حبّذا عیدى که سرخ از خون قربانى او . . . گونه اسلام و روى ملت پیغمبر است
حبّذا روزى که ابراهیم را در کوى دوست . . . ذبح اسماعیل از یک گوسفند آسان‎تر است
حاجیان از جان چنان بوسند آن سنگ سیاه . . . خانه حق را که گویى خال روى دلبر است
سالى ار یک حج بود مر حاجیان را در حجاز . . . در خراسان خلق را هر روزه حج اکبر است
خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجاز . . . ور بخواهى صاحب آن خانه در این کشور است
اندرین عیدى که ملت را همه فرّ و بها . . . ز نو آیین سنّت پاک خلیل آزر است
سعى تو مشکور باد و حج تو مبرور باد . . . در حریمى کز شرافت کعبه را تاج سر است

ای تو جان نوبهاران خوش رسیدی خوش رسیدی!
ای تو شور آبشاران خوش رسیدی، خوش رسیدی!
ای شراب آسمانی ای طلوع مهربانی
با تو شد خورشید خندان خوش رسیدی خوش رسیدی
ای که نامت گشته ذکر هر دم جان و روانم
ای شفای درد پنهان خوش رسیدی خوش رسیدی!
آمدی چون ماه تازه تیغ بر کف، خنده بر لب
آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!
آمدی چون سیل جوشان بی‌خبر ناگه خروشان
تا کنی این خانه ویران خوش رسیدی خوش رسیدی!
خانه‌ی عقل زبون را عقل سرد تیره‌گون را
کرده‌ای با خاک یکسان، خوش رسیدی خوش رسیدی!
شعر می‌جوشد ز من پیوسته هر شب، هر سحرگه
از تو شد این چشمه جوشان خوش رسیدی خوش رسیدی!

همتی مردانه می‌خواهم‌که اسمعیل‌وار
بر خلیل خویشتن امروز جان سازم نثار
عید قربانست و من قربان آن عیدی‌ که هست
کوی او دایم بهشت و روی او دایم بهار
زان سبب قربان اسمعیل باید شدکه او
گشت قربان ‌کسی ‌کاو را ز قربانیست عار
عار دارد آری از قربانی آن یاری که هست
نور هستی از فروغ ذات پاکش مستعار
در چنین روزی ‌که اسمعیل شد قربان دوست
بهتر از امروز روزی نبود اندر روزگار
من به حق قربان اسمعیل خواهم شدکه او
عاشق حق بود و عاشق راست قربانی شعار
کشتهٔ‌کوی محبت را دعا نفرین بود
زین دعا بالله‌ کز اسمعیل هستم شرمسار
من چه حد دارم شوم قربان قربانی‌ که او
بس امام پاک‌زاد و بس خلیفهٔ نامدار