moteharek-fetr-yasgroup.ir-25
پیامک عید سعید فطر

استشمام عطر خوش عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان، گوارای وجودتان.

روز عید فطر، روز چیدن میوه های تازه استجابت، بر شما مبارک.

اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم، عیدمان عید حقیقی نیست.

عید فطر، زبان شکفتن گل های صبر و تقوا، در گلدان جان روزه داران مبارک.

عید فطر، عید رهایی از اسارت شیطان مبارک باد.

عید فطر، عید برخورداری از رحمت بی کران خداوند مبارک.

عید فطر، روز سربلندی از آزمون اخلاص بر شما بندگان شایسته خداوند مبارک!

نماز عید فطر، نمایش شکوهمند پیوند جان های بازیافته مسلمانان است.

عید فطر روز فروپاشی دیوارهای خودمحوری بر بندگان شایسته خداوند مبارک.

نماز عید فطر یادآور اولین پیمان انسان در روز ازل با خداست.

عید فطر روز همبستگی و وحدت بین تمام بندگان خدا بر شما مبارک!

روز عید فطر، روز به نمایش درآمدن پیوند قلب هاست.

عید فطر، عید پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بر شما مبارک!

استشمام عطر خوش عید فطر از باغستان رحمت الهی بر شما مبارک!

عید فرخنده فطرت را به شما دلدادگان صیام تبریک می گوییم.

فطر، عید تولد انسان است. انسانی که به هفت دریای عشق گذر کرد و اکنون تولد خود را جشن می گیرد.

عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست، عید برآمدن انسان از خاکسترهای خویشتن خویش است.

اگر تازگی را در روح خودت احساس کردی بدان معنای فطر را دریافتی!

عید فطر، عید بندگی عید اقرار به یکتایی خداوند مبارک.

بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها!

بدرود! ای بزرگ ترین ماه خداوند، ای عید اولیای الهی!

ای فطر! ای جشن آسمانی پایداری، لحظه هایت پربرکت باد.

ای فطر! ای روز فرخنده رهایی! گام هایت خجسته باد.

فطر، روز جشن پر راز است در فضای بی کران معنویت.

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رسیدگی از زنجیر نفس بر مهمان حضرت حق مبارک.

عید فطر، عید پیوند، عید نشاط معنوی و انجام وظیفه الهی، گرامی باد.

عید فطر، جشن وصل الهی و راه یافتن در جوار قرب حضرت حق بر شما مبارک.

عید فطر، عید بشارت های الهی و اشارت های معبودی خدای کریم بر شما مبارک.

خدایا! خروج از ماه مبارک را برای ما خروج از تمامی گناهان قرار بده!

نسیم خوش فطر از باغستان رحمت الهی بر جان شما گوارا باد!

عید فطر، عید باز شدن همه درهای رحمت الهی بر شما روزه داران مبارک.

عید فطر، شادمانه ترین عید اسلام است. این روز شادی بخش بر شما مبارک باد.

امروز، رحمت الهی از آسمان آبی پروردگار در دامن نیاز بندگان قرار می گیرد. بال های بندگی، بیش از پیش به سمت ملکوت گشوده می شود تا جذبه های عرفانی پرستش را درک کند.

امروز دست های روزه داران، برای گرفتن « عیدانه » به آسمان ها بلند است، امروز، روز لبخند روزه داران است و روز حسرت جاماندگان از قافله صیام.

امروز، فطرِ پاکی است. روز تولد دیگر باره دل های تابناک. امروز، دل های عاشقان، با قنوت های پی در پی به استقبال عید عشق رفته اند.

خوشا به حال آنان که روزه لب هاشان ذکر بوده است، روزه دست هاشان خدمت، روزه چشم هاشان اشک، روزه پاهاشان، توبه و روزه قلب هاشان ایمان!

امروز ذره ذره های خاک، به نماز شکر ایستاده اند. سیل ملائکه روانند و هدیه در دست، فرود می آیند از آسمان. میهمانان خدا را گرامی می دارند در زمین و کرسی های پاداش را آذین بسته اند در بهشت.

امروز، مهر روزه از لب های روزه داران برداشته، و دست ها، از عطر اجابت سرشار می شوند. امروز، روزه داران سربلند، از دست خدا عیدانه می گیرند! امروز عید فطر است! عید رستگاران!

امروز، سجاده های حضورمان را در مصلای دیدارش پهن می کنیم تا نماز شکر به جای آوریم؛ به شکرانه روزهای میهمانی، روزهای باشکوه مناجات و راز و نیاز، روزهای عشق و ملکوت.

فطر، عشوه عرش است بر ساکنان خاک و قصیده رسای معرفت است بر مقیمان مدینه فطرت. فطر، آیتی از حشر است و فرصتی برای دلبستگان ولایت.