93
سه حرکت یوگا که برای خواب معجزه می کند
ادوارد ویلگا ، که یک یوگی ( کسی که یوگا تمرین می کند ) است با ۳۰ سال تجربه و مولف کتاب « یوگا در خواب » ، سه حرکت از بهترین حرکاتی را که برای رهایی از تنش های کاری و خواب شبانه آسوده مفید است بازگو میکند
1 – الهه اصلاح شده ( سوپتا باداکون آسانا )
94-
هنگامی که در بستر هستید به پشت بخوابید و کف پاها را به هم چسبانده، و اجازه دهید پاها به طرفین به شکل لوزی بخوابند. دستها را بالای سر آورده و گردن را به حالت کشیده در آورید. ( می توانید بالشی زیر سر یا شانه ها بگذارید تا هرگونه فشاری را کم کنید ) آنگاه لگن را برای لحظاتی روی تشک ثابت نگاه دارید تا قسمت پایینی پشت صاف شده و استخوان عصعص به سمت پاها پایین آید. این حالت را برای ۱۲ دم حفظ کنید.
2 – پیچ ساده خوابیده ( سوپتا اودار کارشان آسانا )
95
همچنان به پشت بخوابید ، پاها را کشیده و دست ها را نیز به طرفین بکشید طوری که کف دستها رو به بالا باشد. زانوی راست را خم کنید، طوری که کف پا روی تشک باشد و به باسن نزدیک شود. سپس پای خم شده را به سمت بدن بکشید و با دست مخالف روی ران فشار اندکی وارد کنید. به آرامی سر را به سمت دست کشیده بچرخانید و حدود ۱۲ دم در این وضعیت بمانید. این حرکت را برای سمت دیگر نیز انجام دهید.
3 – وضعیت معکوس ( ویپاریتا کارانی )
96
حالت L به بدن خود گرفته به این شکل که پاهای خود را روی دیوار بگذارید به طوری که پشت کاملا روی زمین باشد و دست ها را بالای سر یا روی سینه بگذارید. عمل دم و بازدم را چند دقیقه به آرامی انجام دهید. اگر تمام روز ایستاده باشید این حرکت بسیار نیروبخش خواهد بود. نیمه شب از خواب بیدار می شوید؟ این حرکات معمولی سحرگاهی را امتحان کنید و سریعا به خواب بروید.