16 چیز با ارزشی که یادمان میرود بخاطرشان از دوستا نمان تشکر کنیم
daf_view
دوستان خوب واقعا زندگی را برای ما با ارزش میکنند. آنها نه تنها در شادی ها و تفریحات با ما هستند، بلکه در زمان های سختی که بهشان نیاز داریم هم تنهایمان نمیگذارند. پس دفعه ی بعد که بهترین دوستتان را دیدید، یادتان نرود برای ۱۶ چیز با ارزشی که در ادامه میخوانید از او تشکر کنید!

1- ازت متشکرم که با من روراست بودی،حتی وقتی نمیخواستم بعضی چیزها را بشنوم.

شنیدن حقیقت وقتی نمیخواهید آنرا بشنوید کار آسانی نیست.ولی وقتی دوست صمیمی تان حقیقت را به شما میگوید کمی قابل تحمل تر است.دوستتان میداند که راز اصلی دوستی در همیشه صادق بودن و اعتماد کردن به هم است.

2- ازت متشکرم که همیشه حالم را بهتر میکنی.

هروقت که نزدیک دوستتان هستید،خودبه خود حالتان بهتر میشود.چون میدانید که با کسی هستید که شما را به خوبی میشناسد و میتوانید درکنار او خود واقعیتان باشید.

3- ازت متشکرم که به اندازه ی من عجیب و غریب هستی.

اینکه با دوستتان خیلی صمیمی هستید به این خاطر هست که هردو به یک اندازه غیرعادی هستید!شما میتوانید باهم سوار ماشین باشید و آواز بخوانید و ادا دربیاورید و اصلا برایتان مهم نباشد که اتومبیل های کناری میبینندتان.درحقیقت شما در تمام کارهای عجیب با هم شریکید!

4- ازت ممنونم که خودخواه نیستی. تو با اهمیت دادن به دیگران دنیا را جای بهتری ساخته ای.تو الهام بخش هستی!

بهترین دوستتان باعث میشود که آدم بهتری شوید.به شما یاد میدهد در زندگی روزمره تان دیگران را جلوتر از خودتان قرار دهید و از این کار لذت ببرید.اگر همچنین دوستی دارید که از شما آدم فارغ از خودی ساخته،قدرش را بدانید.

5- ازت ممنونم که وقتی مشکلی دارم میفهمی و میدانی باید چه کار کنی.

شما نمیتوانید بهترین دوستتان را گول بزنید.حتی وقتی با لبخند سعی میکنید تظاهر به خوب بودن کنید،او میداند که چیزی سرجایش نیست.به جای اینکه ازتان ناامید شود کمکتان میکند.درواقع هراتفاقی که برایتان بیفتد،او میداند که چکار کند تا حالتان بهتر شود.

6- ازت ممنونم که به من فکر میکنی.

یک پیام ساده ی :چطوری؟یا روزت چطور بود؟ از طرف دوستتان میتواند روزتان را بسازد.احساس خیلی خوبی است که بدانید کسی حواسش به شما هست و به شما فکر میکند.

7- ازت ممنونم که قضاوتم نمیکنی.

این یکی از مهمترین ویژگی های دوستانمان است که یادمان میرود بخاطرش تشکر کنیم.ما همیشه بهترین تصمیم ها را نمیگیریم،ولی بهترین دوستمان قضاوتمان نمیکند.میتوانیم همه چیز را به او بگوییم و نگران این نباشیم که درنظر او کوچک جلوه میکنیم.او ما را آنقدری میشناسد که نیازی به این قضاوت ها نداشته باشد.او ما را بدون شرط دوست دارد.

8- ازت ممنونم که یک دوست واقعی هستی،حتی وقتی از هم دور هستیم.

فاصله میتواند به بسیاری از رابطه ها آسیب بزند،ولی جابجایی قسمتی از زندگی است.بهترین دوستتان کسی است که هوایتان را دارد حتی وقتی پیش شما نیست.حواس او به زندگی و اتفاقات مهم شما هست،چون شما برایش مهم هستید،نه چون مجبور است.

9- ازت متشکرم که در خوبی ها و بدی ها کنارم بودی.

مهم نیست در چه موقعیتی هستید،همیشه میتوانید روی دوستتان حساب کنید که کنارتان بماند.یا در جشن گرفتن یک موقعیت مهم با شما همراه است،یا همراه شما برای یک اتفاق ناگوار گریه میکند.همیشه همراهتان است.

10- بخاطر تمام خاطرات شادی که باهم ساختیم،ازت ممنونم.

باید قبول کنید که بدون بهترین دوستتان زندگی به این شادی که الان هست،نبود.اگر او نبود،خاطرات شاد زیادی نداشتید که بعدها به آنها فکر کنید.

11- ممنونم که گاهی بخاطر من راهت را تغییر دادی،حتی وقتی راحت نبود.

یک دوست خوب راهش را بخاطر شما تغییر میدهد.شاید برای بردن شما به فرودگاه در ترافیک شدید،یا تغییر دادن برنامه هایش بخاطر شما.دوستی خوب همیشه آسان نیست،ولی شما به سخت بودن آن اهمیتی نمیدهید.

12- ازت ممنونم که به من باور داشتی و تشویقم کردی،حتی وقتی سردرگم بودم.

گاهی تنها چیزی که نیاز دارید یک هل کوچک است.بهترین دوستتان بهتان کمک میکند که در زندگیتان تغییر ایجاد کنید و باور دارد که شما موفق میشوید.او علاقه های شما را میداند و میخواهد که موفق شوید.او بهتر از همه میداند با چه کلماتی تشویقتان کند.

13- ممنون که صمیمانه دوستم داری و به عنوان عضوی از خانواده ات به من نگاه میکنی.

بهترین دوستتان شما را بخاطر خودتان دوست دارد،نه چیز دیگری.دوستتان شما را به عنوان عضوی از خانواده اش درنظر میگیرد.میتوانید به خانه اش رفت وآمد کنید و با آنها در مهمانی ها و بازی ها شرکت کنید.این از مزایای داشتن دوست خوب است.

14- ازت ممنونم که مرا میبخشی و آرام هستی وقتی باهم دعوا میکنیم.

دعوا و بحث در هر رابطه ای پیش میاید.بعد از هر دعوایی ممکن است زمانی نیاز باشد تا اوضاع بهتر شود ولی بعد از آن همه چی به سرجای قبلش برمیگردد.انگار اتفاقی نیفتاده است.شما دوستتان را میبخشید و او هم شما را.اینرا هم بدانید که آدم ها با کسانی که دوستشان دارند بیشتر از همه دعوا میکنند.

15- ممنونم که حصار دورم را شکستی.

بهترین دوستتان مرزهایتان را جابجا میکنند.مجبورتان میکنند جاهایی بروید و کسانی را ببینید که تابحال ندیده اید.تا زمانیکه دوستتان را دارید از امتحان کردن چیزهای جدید ترسی ندارید.

و در آخر ازت بخاطر اینکه خودت هستی متشکرم!